Tittel: Kommunedelplan Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027 - fornyet høring av planforslag
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kommunedelplan-Sentrumsplan-for-Halden-2015-–-2027---fornyet-høring-av-planforslag.aspx
Kommunedelplan Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027 - fornyet høring av planforslag

Kommunedelplan Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027 - fornyet høring av planforslag

Lisa Gustavsen Endret:10.07.2019 09:26 Emneord (los) Planer og rapporter, Politikk og planer

​Formannskapet har, som planutvalg for behandlingen av kommunedelplan «Sentrumsplan for Halden 2017 – 2029», i møte den 27. oktober 2016, med hjemmel i Plan- og bygningsloven 2008 §11 - 14, vedtatt å sende forslag til «Sentrumsplan for Halden 2017 – 2029» på fornyet høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn i perioden 19. desember 2016 til 30. januar 2017

​Formannskapet har, som planutvalg for behandlingen av kommunedelplan «Sentrumsplan for Halden 2017 – 2029», i møte den 27. oktober 2016, med hjemmel i Plan- og bygningsloven 2008 §11 - 14, vedtatt å sende forslag til «Sentrumsplan for Halden 2017 – 2029» på fornyet høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn i perioden 19. desember 2016 til 30. januar 2017
​Formannskapet har, som planutvalg for behandlingen av kommunedelplan «Sentrumsplan for Halden 2017 – 2029», i møte den 27. oktober 2016, med hjemmel i Plan- og bygningsloven 2008 §11 - 14, vedtatt å sende forslag til «Sentrumsplan for Halden 2017 – 2029» på fornyet høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn i perioden 19. desember 2016 til 30. januar 2017.
Planen ligger utlagt på Halden bibliotek, avdeling for samfunnsutvikling (Folkets hus 2. etg) og kommunens servicesenter.
Kommunen vil invitere til åpne møter om planen i løpet av januar måned. Møtene vil bli annonsert på kommunens hjemmeside og i Halden Arbeiderblad.

Uttalelser sendes Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden eller som e-post til
postmottak@halden.kommune.no innen 30. januar 2017.

Spørsmål ang plan kan stilles til spesialrådgiver Espen Sørås, tlf 9324 3241 eller epost espen.soras@halden.kommune.no


Se alle vedlegg til saken

Opprettet: 19.12.2016 09:54
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kommunedelplan Sentrumsplan for Halden 2015 – 2027 - fornyet høring av planforslag