Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til revidert bevillingsreglement 2020-2024 - alkoholbevillinger - ny bevillingsperiode

Lisa Gustavsen Endret:29.04.2020 15:05

Revidert kommunalt Bevillingsreglement 2020-2024 - inkludert forslag til forskrift om åpningstider serveringssteder, og salgs-og skjenketider alkohol.

Vedlagte høringsnotat er oppfølging av vedtaket 21.01.20: Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering - 21.01.2020

Vedtak:

1. Som en forsøksordning for kommende bevillingsperiode 2020-2024 vedtas at Halden kommune jf. alkohollovens § 1-6, tredje ledd, som foreløpig konklusjon legger til grunn at man automatisk viderefører samtlige gitte salgs-og skjenkebevillinger for alkohol frem til senest 30. september 2024. Endelig vedtak gjøres sammen med sluttbehandling av revidert bevillingsreglement våren 2020.

2. Kommunen reviderer sitt bevillingsreglement etter forslag fra administrasjonen basert på innspill og etter offentlig høring av forslagene før behandling i kommunestyret våren 2020.

3. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe utgått fra Hovedutvalget for revidering og utarbeiding av «Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024»

Saken er planlagt behandlet i Hovedutvalg helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering, tirsdag 26.5.2020 Kl.19:00. 

Høringsfristen er 18. mai 2020 kl 15.00. Evt. skriftlige merknader sendes:  postmottak@halden.kommune.no

 Politivedtekter2020.pdf

Opprettet: 29.04.2020 12:44

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar