Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til kommuneplan 2011 - 2023

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:33
Formannskapet behandlet i møte den 3. mars 2011, sak 23/2011, forslag til kommuneplan for Halden, arealdelen, for perioden 2011 - 2023, og vedtok med hjemmel i Plan- og bygningsloven 2008 §11-14 at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.​
I samsvar med Formannskapets vedtak legges forslag til "Kommuneplan for Halden 2011 - 2023, Arealdelen" ut til offentlig ettersyn i perioden 12. mars til 28. april 2011.
 
Forslaget omfatter plankart (2), planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg (konsekvensutredning av enkeltområder, risiko- og sårbarhetsanalyse, arealoversikt m.v.)
Plandokumentene og  saksfremlegg/protokoll fra Formannskapssak 23/2011 kan ses :
• servicesenteret i rådhuset Storgt. 8, 1771 Halden
• på Halden Bibliotek
• i Svenskegata 6  (Fayegården)
• på internett: http://sharepoint2013.halden.kommune.no/ dvs her.
 
Forslaget til kommuneplan er nå justert i henhold til Formannskapets vedtak av 3. mars 2011.
Uttalelser sendes innen 28. april 2011 til :
• Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden
eller som e-post til :
• postmottak@halden.kommune.no 
 
OBS!  Kommunen vil invitere til åpent møte om planen  onsdag 23. mars 2011 kl. 1800 i  kommunestyresalen, Halden rådhus.
Møte m/presentasjon av planforslaget kan avtales.
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Terje Lello,
tlf: 69174537 eller e-post: terje.lello@halden.kommun.no

Dokumenter:

Planbeskrivelse - kommuneplan.pdfPlanbeskrivelse - kommuneplan.pdf

Planbestemmelser- kommuneplan.pdfPlanbestemmelser- kommuneplan.pdf

Konsekvensutredning av enkeltområder - kommunplan.pdfKonsekvensutredning av enkeltområder - kommunplan.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdfRisiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

Plankart - kommuneplan.pdfPlankart - kommuneplan.pdf

Plankart byområdet - kommuneplan.pdfPlankart byområdet - kommuneplan.pdf

Liste over alle utbyggingsområdene 2011-23.pdfListe over alle utbyggingsområdene 2011-23.pdf

Presentasjon av høringsforslaget ny.pptxPresentasjon av høringsforslaget ny.pptx 

Saksframlegg til Formannskapet

Opprettet: 11.03.2011 13:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar