Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunestyret har egengodkjent reguleringsplan for Brødløs Torg

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:34
​Brødløs Torg detaljreguleringsplan (G-678) - Varsel om vedtak

I medhold av § 12-12 i Plan- og bygningsloven har kommunestyret i Halden kommune i møte 18.10.2012, saksnummer 2012/117 egengodkjent ”Reguleringsplan for plannavn” med plannummer.

Vedtaket lød:
” I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 egengodkjennes forslag til detaljreguleringsplan
for Brødløs Torg (G-678). Plandokumentene består av plankart og planbeskrivelse datert
15.1.2010 – sist revidert 12.6.2012, og bestemmelser datert 15.1.2010 – sist revidert 14.9.2012.”
 
Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI påklages.
 
Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

 

Brødløs Torg detaljreguleringsplan - Varsel om vedtak.pdfBrødløs Torg detaljreguleringsplan - Varsel om vedtak.pdf
Brødløs Torg Planbeskrivelse rev. 12.6.2012.pdfBrødløs Torg Planbeskrivelse rev. 12.6.2012.pdf
Brødløs Torg Plankart rev. 12.6.2012.pdfBrødløs Torg Plankart rev. 12.6.2012.pdf
Brødløs Torg Planbestemmelser rev 14.9.2012.pdfBrødløs Torg Planbestemmelser rev 14.9.2012.pdf

Opprettet: 02.11.2012 09:40

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar