Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunestyrets planvedtak vedr kommuneplanen arealdelen

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:35
​Kunngjøring  av planvedtak : "Kommuneplan for Halden 2011-2023, arealdelen"
​Kommunestyret godkjente, i møte den 22.06.2011, sak nr. PS 2011/59, "Kommuneplan for Halden 2011-2023, arealdelen". Vedtaket er hjemlet i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Pbl. 2008) §11-15.
 
Kommuneplanens arealdel består av følgende dokumenter
som er rettet i samsvar med kommunestyrets vedtak :
- plankart over hele kommunen/ byområdet (2)
- planbestemmelser
- planbeskrivelse m/vedlegg:
     - konsekvensutredning, enkeltområder
     - risiko- og sårbarhetsanalyse
     - oversikt, fremtidige utbyggingsområder
- saksfremlegg til kommunestyrets behandling
- møteprotokoll fra kommunestyrets møte
 
Plankart m/bestemmelser og planbeskrivelse vil også kunne ses på kommunens servicesenter i rådhuset og på biblioteket.
 
Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jfr. Pbl. 2008 §11-15.
 
Opprettet: 04.11.2011 12:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar