Tittel: Konseptvalgutredning Intercity Østfoldbanen
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Konseptvalgutredning-Intercity-Østfoldbanen-.aspx
Konseptvalgutredning Intercity Østfoldbanen

Konseptvalgutredning Intercity Østfoldbanen

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:36
​Jernbaneverket har nå ferdigstilt sitt arbeid med Konseptvalgutredning Intercity Østfoldbanen (KVU IC ØB), rapportene er overlevert statsråden og er nå sendt ut til fylkeskommuner, kommuner og andre interessenter på høring med høringsfrist 29.juni.

​I den forbindelse arrangerer vi møte for høringspartene i Sarpsborg Rådhus 21.mars kl 14:00 og et åpent møte for andre interesserte samme sted kl 18:00. 

Høringsbrev Konseptutvalgutredning for IC-strekningene Oslo- Halden, Oslo - Lillehammer og Oslo Skien.pdfHøringsbrev Konseptutvalgutredning for IC-strekningene Oslo- Halden, Oslo - Lillehammer og Oslo Skien.pdf

Høringsbrevet sier litt mer om arrangementene, der står også linken til rapportene som er utarbeidet.
 
Møtene vil vare ca 2 timer.
Agenda:  
1. Orientering om KVU IC v/Jernbaneverket
2. Spørsmål og kommentarer
3. Oppsummering og vegen videre v/Jernbaneverket
 
Spørsmål: Kontakt Elisabeth Nordli på tlf.: 916 57 376 eller e-post: xelno@jbv.no

Opprettet: 07.03.2012 10:50
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Konseptvalgutredning Intercity Østfoldbanen