Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Korona-smitten - midlertidig forskrift om forbud mot større ansamlinger av folk i det offentlige rom

Henrik Meyer Endret:11.05.2020 15:53

Kommuneoverlegen vurderer løpende ytterligere lokale tiltak utover de gjeldende nasjonale smittevernforskrifter mot spredning av Covid-19 som Helsedirektoratet har fastsatt mht. å unngå samling av og nærkontakt mellom personer utøver det høyst nødvendige.

I og med at påsken 2020 er denne uken med stor risiko for større ansamlinger av personer ute og inne, som tradisjonen er bla. Skjærtorsdag her i byen, er smittevern-overlegens vurdering at dette i den pågående krisesituasjon i år må forbys med øvre begrensning i lovlig antall personer sammen samtidig. Dette av hensyn til faren for spredning av koronasmitte.

I vurderingen anses hensynet smittefaren ved ikke nedlegge forbudet å veie langt tyngre enn de ulemper for de berørte dette forbudet vil medføre.

Høring om denne forskriften anses å måtte unnlates da den må iverksettes straks nå før påsken for å være effektiv jf. fvl. § 37, fjerde ledd, bokstav b. Det samme hensyn ligger bak at kommuneoverlegen nå bruker sin myndighet i hastesaker etter smittevernlovens § 4-1, femte ledd.

Siden det er nødvendig for å forebygge Korana-smitten, og for å motvirke at smitte blir overført fastsetter Kommuneoverlegen i Halden derfor følgende forskrift med virkning fra i dag:

Forskrift om forbud mot større ansamlinger av folk i det offentlige rom for begrensning av koronasmitte Halden kommune.


Vedtatt 7. april 2020 av Kommuneoverlegen i Halden.
Hjemmel: Smittevernlovens § 4-1, første ledd, bokstav a, jf. femte ledd.

For å begrense smittespredningen av koronaviruset ytterligere, gir smittevernoverlegen med hjemmel i Smittevernloven § 4-1, første ledd a, følgende forskrift:

§ 1 Forbud.

Samlinger i det offentlige rom med mer enn 10 personer forbys i Halden kommune. Dette gjelder uavhengig av om personene oppholder seg i friluft eller sitter i private biler eller busser.

§ 2 Anbefaling om adferd.

Samlinger på mer enn 5 personer bør unngås. Personer bør holde en avstand på minst 2 meter, både innad i gruppen og til andre personer. Dette gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig. I lokaler hvor 2 meter avstand kan være vanskelig å overholde, men som bør holdes åpne (som butikker og apotek), bør man ha en avstand mellom personer på minst 1 meter.

§ 3

Halden kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 4.

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Den oppheves så snart det ikke er behov for begrensningene, jfr. Smittevernloven § 4-1, femte ledd.

Halden 7.april 2020

Halvard Bø

Kommuneoverlege i Halden/Smittevernoverlege


Opprettet: 07.04.2020 18:57

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar