Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Korona-smitten - midlertidig forskrift om stenging av campingsplasser m.m. i Halden kommune

Henrik Meyer Endret:03.04.2020 15:29

​Kommuneoverlegen vurderer løpende ytterligere lokale tiltak utover de gjeldende nasjonale smittevernforskrifter mot spredning av Covid-19 som Helsedirektoratet har fastsatt mht. å unngå samling av og nærkontakt mellom personer utøver det høyst nødvendige.

I og med at påsken 2020 er neste uke er smittevernoverlegens vurdering at også samtlige campingplasser, bobilcampinger og kommunale oppstillingsplasser for bobiler nå må forbys brukt og stenges for å begrense koronasmitte. I vurderingen anses hensynet smittefaren ved ikke nedlegge forbudet å veie langt tyngre enn de ulemper for brukerne/eierne forbudet vil medføre.

Høring om denne forskriften anses å måtte unnlates da den må iverksettes straks nå før påsken for å være effektiv jf. fvl. § 37, fjerde ledd, bokstav b. Det samme hensyn ligger bak at kommuneoverlegen nå bruker sin myndighet i hastesaker etter smittevernlovens § 4-1, femte ledd.

Siden det er nødvendig for å forebygge Korana-smitten og for å motvirke at smitte blir overført fastsetter Kommuneoverlegen i Halden følgende forskrift med virkning fra i dag:

Forskrift om stengning av campingplasser, bobilcamping og kommunale oppstillingsplasser for bobiler for begrensning av koronasmitte Halden kommune

Vedtatt 2. april 2020 av Kommuneoverlegen i Halden

Hjemmel: Smittevernlovens § 4-1, første ledd, bokstav b, jf. femte ledd.

For å begrense smittespredningen av koronaviruset ytterligere, gir smittevernoverlegen med hjemmel i Smittevernloven § 4-1, første ledd b, følgende forskrift:

1) Campingplasser, bobilcamping og oppstillingsplasser for bobiler  skal holdes stengt. Unntak gjelder for dagsbesøk av personer med bostedsadresse i Halden. Slike opphold skal være avsluttet kl. 19.00.

2) Halden kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

3) Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Den oppheves så snart det ikke er behov for begrensningene, jfr. Smittevernloven § 4-1, femte ledd.

Halden 2.april 2020

 

Halvard Bø

Kommuneoverlege i Halden/Smittevernoverlege


Opprettet: 03.04.2020 15:27

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar