Tittel: Kunngøring av planvedtak
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngøring-av-planvedtak.aspx
Kunngøring av planvedtak

Kunngøring av planvedtak

  Endret:28.12.2015 14:54
Høvleriet/Fisketorget og Høvleriet Vest
I medhold av § 12-12 i Plan- og bygningsloven har kommunestyret i møte 22.6.2011 PS 2011/63 og PS 2011/64 egengodkjent Reguleringsplanene for Høvleriet/Fisketorget og Høvleriet Vest.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i flg. Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremmes for Halden kommune senest 3 år fra kunngjøringsdatoen.
 
Vedtaket om egengodkjenning kan i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. Forvaltningslovens kap. VI påklages innen tre uker fra kunngjøringsdatoen.
 
Klagen sendes Halden kommune, Enhet for plan, byggesak og geodata, Postboks 150, 1751 Halden.
 
Reguleringsplan for Høvleriet/Fisketorget:

 

pdf16

Varsel om vedtak

 

pdf16

Plankart

 

pdf16

Reguleringsbestemmelser

 

pdf16

Planbeskrivelse

 

pdf16

Klagerett

 

 

Reguleringsplan for Høvleriet Vest:
 
 

pdf16Plankart

pdf16

Planbestemmelser

pdf16

Planbeskrivelse

pdf16

Klagerett

 

Opprettet: 06.07.2011 13:22
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngøring av planvedtak