Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring, fremtidig utbyggingsareal

Lisa Gustavsen Endret:17.03.2017 14:57 Emneord (los) Kunngjøringer

I tråd med Halden kommunes planstrategi vedtatt av kommunestyret 03.11.16 skal kommuneplanens arealdel rulleres, med oppstart høsten 2017.

​Vi kunngjør med dette at alle arealer for framtidig bebyggelse og anlegg i gjeldende kommuneplan, vil bli tatt opp til ny vurdering ved kommende rullering.

Framtidig utbyggingsareal i Halden må reduseres noe. Det framgår av arealregnskap basert på vedtatt fylkesplan for Østfold som angir maksimalt framtidig utbyggingsareal fram til 2050.

Formannskapet ga i vedtak 28.04.16 disse føringene for rullering av kommuneplanens arealdel:

  • Sentrumsnære byggeområder/områder prioriteres. 
  • Reduksjoner bør fortrinnsvis skje i randsona. Også eventuell innveksling mot nye arealer skal hovedsakelig foretas fra randsona.
  • Det skal også vurderes løsninger for rv/fv 21/22/104 og dobbeltspor gjennom hele kommunen.


Høring gjennomføres som en del av kommuneplanprosessen.


Avdeling for samfunnsutvikling
Overordnet plan

Anneli.Nesbakken@halden.kommune.no
Opprettet: 17.03.2017 14:34

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar