Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring Brekkerød

  Endret:09.02.2016 13:17

Brekkerød boligfelt II, bebyggelsesplan - varsel om vedtak

I medhold av §28-2 i Plan- og bygningsloven har Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift i møte 15.04.2008, sak 048/08 egengodkjent ”Bebyggelsesplan for Brekkerød II”.
 
Vedtaket lød:
Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift egengodkjenner med hjemmel i Plan- og bygningslovens §28-2 forslag til bebyggelsesplan for Brekkerød II. Plankart og planbestemmelser er sist revidert 03.04.2008.
 
Hovedutvalg for plan, bygg og teknisk drift ber rådmannen igangsette regulering av ny adkomst til Brekkerød II.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i flg. Plan- og bygningslovens §32 nr.1 og §42 må fremmes for Halden kommune senest 3 år fra kunngjøringsdatoen. Vedtaket om godkjenning kan etter Plan- og bygningslovens §27-3 og §15, påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen.
 
Den vedtatte planen og saksbehandlingen av den er tilgjengelig på nedenstående lenker:
Opprettet: 13.12.2010 11:11

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar