Tittel: Kunngjøring Brekkerød
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring-Brekkerød.aspx
Kunngjøring Brekkerød

Kunngjøring Brekkerød

  Endret:09.02.2016 13:17

Brekkerød boligfelt II, bebyggelsesplan - varsel om vedtak

I medhold av §28-2 i Plan- og bygningsloven har Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift i møte 15.04.2008, sak 048/08 egengodkjent ”Bebyggelsesplan for Brekkerød II”.
 
Vedtaket lød:
Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift egengodkjenner med hjemmel i Plan- og bygningslovens §28-2 forslag til bebyggelsesplan for Brekkerød II. Plankart og planbestemmelser er sist revidert 03.04.2008.
 
Hovedutvalg for plan, bygg og teknisk drift ber rådmannen igangsette regulering av ny adkomst til Brekkerød II.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i flg. Plan- og bygningslovens §32 nr.1 og §42 må fremmes for Halden kommune senest 3 år fra kunngjøringsdatoen. Vedtaket om godkjenning kan etter Plan- og bygningslovens §27-3 og §15, påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen.
 
Den vedtatte planen og saksbehandlingen av den er tilgjengelig på nedenstående lenker:
Opprettet: 13.12.2010 11:11
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring Brekkerød