Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av fastsatt planprogram – Detaljregulering for Idd skole

Lisa Gustavsen Endret:12.04.2018 09:14

​I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 4-1 og 12-9, jfr. forskrift om konsekvensutredning §6, har kommunestyret i Halden i sak PS 2016/115 fastsatt «Planprogram for detaljregulering for Idd skole».

Vedtaket lyder som følger:
«I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9, jfr. forskrift om konsekvensutredninger § 6, fastsettes «Planprogram for detaljregulering for Idd skole», datert 03.07.2016 - sist revidert 16.09.2016.
Protokolltilførsel fra Fridtjof Dahlen (SV):
Halden SV har siden mars 2016 etterlyst oversikt over de totale byggekostnadene. Fram til november 2016 har vi ikke fått dette verken fra utvalgsleder eller ordfører. I hovedutvalget sist fikk vi svar fra administrasjonen om at det pr oktober 2016 ikke er noen indikasjoner på at totale kostnader vil overskride rammen på 185 millioner.

Planprogrammet og saksframstillingen finner du nedenfor.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Idd skole - Fastsatt planprogram.pdf

Idd skole - Saksframstilling.pdf

Opprettet: 28.01.2017 14:46

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar