Tittel: Kunngjøring av planvedtak – Brattås
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring-av-planvedtak-–-Brattås.aspx
Kunngjøring av planvedtak – Brattås

Kunngjøring av planvedtak – Brattås

Lisa Gustavsen Endret:28.12.2015 14:43
I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 11.12.2014:

​«Detaljregulering for Brattås», nasjonal plan-ID:G-666.

Samtidig ble da gjeldende reguleringsplan for Brattås (G-355) opphevet i medhold av plan- og bygningslovens §12-14. 

Plandokumenter og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor.
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne
kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 15-2 og 15-3.
Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.
 
Opprettet: 16.12.2014 13:35
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring av planvedtak – Brattås