Tittel: Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for «Leiren –utvidelse av barnehage»
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring-av-planvedtak-–-Detaljregulering-for-«Leiren-–utvidelse-av-barnehage».aspx
Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for «Leiren –utvidelse av barnehage»

Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for «Leiren –utvidelse av barnehage»

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:43
I medhold av § 12-12 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i Halden kommune i møte 05.02.2013, sak PS 2013/55 egengodkjent detaljregulering for «Leiren – utvidelse av barnehage” (Nasjonal plan-ID: G-672).
​Det ble fattet følgende vedtak:
«I medhold av Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 godkjennes forslag til detaljregulering for «Leiren – utvidelse av barnehage», nasjonal planID: G-672. Plankart og reguleringsbestemmelser er datert 04.01.13 og sist revidert 12.04.13.»

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.
 
 
Opprettet: 16.05.2013 10:47
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for «Leiren –utvidelse av barnehage»