Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for Fresenius Kabi

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:44
I medhold av § 12-12 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i Halden kommune i møte 15.11.2012, sak PS 2012/139 egengodkjent ”Detaljregulering for Fresenius Kabi»  (Nasjonal plan-ID: G-668).
​Det ble fattet følgende vedtak:
«I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til detaljregulering for området "Fresenius Kabi", arealplan ID G-668.
Plankartet er datert 04.10.12 og sist revidert 19.10.12, tilhørende reguleringsbestemmelser er datert 13.01.12 og sist revidert 19.10.12.»

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

 
Opprettet: 03.12.2012 08:06

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar