Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for Idd kirke

Lisa Gustavsen Endret:07.03.2019 10:04

​I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i møte 14.02.2019, sak PS 2019/12, egengodkjent

«Detaljregulering for Idd kirke»,  nasjonal plan-ID:G-705.

Plandokumentene og saksframstilling finner du nedenfor. Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig innen 3 uker til Halden kommune, Enhet for plan & miljø, pb. 150, 1751 Halden, eller postmottak@halden.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 15-2 og 15-3. 


Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune
Storgata 8
1771 Halden


Opprettet: 07.03.2019 09:53

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar