Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for Nexans I

Lisa Gustavsen Endret:28.12.2015 14:45
​I medhold av § 12-12 i lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i Halden kommune i møte 18.10.2012, sak PS 2012/114 egengodkjent ”Detaljregulering for Nexans I»
(Nasjonal plan-ID: G-670).

Det ble fattet følgende vedtak:
I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 godkjennes forslag til detaljregulering for Nexans I.

Plandokumentene består av

  • plankart datert 30.05.2011 – sist revidert 04.06.2012,
  • bestemmelser datert 20.09.2011 – sist revidert 04.06.2012,
  • planbeskrivelse datert 27.09.2011 – sist revidert 04.06.2012,
  • og risiko og sårbarhetsanalyse datert 30.09.2011.
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.
 
Opprettet: 31.10.2012 12:48

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar