Tittel: Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for Oreid Vest
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring-av-planvedtak-–-Detaljregulering-for-Oreid-Vest.aspx
Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for Oreid Vest

Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for Oreid Vest

Lisa Gustavsen Endret:02.08.2017 14:00

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 15.06.2017, sak PS 2017/71:

«Detaljregulering for Oreid Vest» nasjonal plan-ID:G-692.


​Plandokumentene og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor. Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, Enhet for plan- og miljø, pb. 150, 1751 Halden, innen 3 uker.


Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling§§ 15-2 og 15-3.

Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

Varslingsbrev.pdf

Saksfremstilling m. vedtak.pdf

PlankartOreid.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Opprettet: 21.06.2017 07:36
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for Oreid Vest