Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for Os skole og idrettshall

Lisa Gustavsen Endret:06.09.2019 07:48

​I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 03.09.2019:«Detaljregulering for Os skole og idrettshall» (Nasjonal plan-ID:G-716).

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. 

Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling§§ 15-2 og 15-3. 

Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune
Postboks 150, 1751 Halden

1 Saksfremlegg Os skole og idrettshall.PDF

2 Planbeskrivelse Os skole og idrettshall.PDF

3 Plankart Os skole og idrettshall.PDF

4 Bestemmelser Os skole og idrettshall.PDF

5 Illustrasjonsplan Os skole og idrettshall.PDF

6 Arealtabell Os skole og idrettshall.PDF

7 Vurdering av høringsuttalelser Os skole og idrettshall.PDF

8 Atkins Usikkerhetsvurdering Os skole og idrettshall.PDF

9 Ekstern vurdering av krav om KU Os skole og idrettshall.PDF

Fagutredning lokalklima Os skole og idrettshall.PDF

Geoteknisk vurdering - områdestabilitet Os skole og idrettshall.PDF

Luftkvalitet Os skole og idrettshall.PDF

Notat Overvannshåndtering Os skole og idrettshall.PDF

Notat vedr innsigelse Østfold FK Os skole og idrettshall.PDF

NVE trekker innsigelse Os skole og idrettshall.PDF

ROS-analyse Os skole og idrettshall.PDF

Saksfremlegg Østfold FK Os skole og idrettshall.PDF

Skisseprosjekt Favn Os skole og idrettshall.PDF

Støyutredning Os skole og idrettshall.PDF

Trafikkanalyse Os skole og idrettshall.PDF

Vurdering av forurenset grunn Os skole og idrettshall.PDF

Vedtak sak 2019_84.pdf

Opprettet: 04.09.2019 12:31

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar