Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av planvedtak – detaljregulering for Aspeveien 1A

Lisa Gustavsen Endret:24.06.2019 13:33

​I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 20.06.2019:

«Detaljregulering for Aspeveien 1A» nasjonal plan-ID:G-717.

Plandokumentene og saksframstillingen ligger vedlagt nedenfor. Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling§§ 15-2 og 15-3. 

Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.
Postboks 150, 1751 Halden
postmottak@halden.kommune.no


Opprettet: 24.06.2019 13:26

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar