Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av planvedtak – detaljregulering for Fredriksten festning

Lisa Gustavsen Endret:12.04.2018 13:35

I medhold av § 12-12 i lov om planlegging og byggesaksbehandling har Halden kommunestyre i møte 22.3.2018 - sak PS 2018/21 egengodkjent «Detaljregulering for Fredriksten festning» (nasjonal plan-ID G-712)

​Plandokumentene og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor. Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov
om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. 

Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling§§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.


Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden
Opprettet: 12.04.2018 08:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar