Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av planvedtak – detaljregulering for Idd skole

Karine Engebretsen Endret:22.05.2017 08:09

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 18.05.2017:
«Detaljregulering for Idd skole» nasjonal plan-ID:G-707.​

​Plandokumentene og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor. Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12
og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.


Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling§§ 15-2 og 15-3.


Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

Saksframstilling 180517.pdf

Planbeskrivelse, sist revidert 240417.pdf

Plankart sist revidert 240417.pdf

Reguleringsbestemmelser sist revidert 240417.pdf

Trafikkanalyse Idd skole, datert 200417.pdf

Opprettet: 22.05.2017 08:04

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar