Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av planvedtak – detaljregulering for Orødveien 22, gnr bnr 145 108 m.fl.

Lisa Gustavsen Endret:23.02.2018 08:55

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 15.02.2018: «Detaljregulering for Orødveien 22, gnr/bnr 145/108 m.fl.» nasjonal plan-ID:G-706.


​Plandokumentene og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor. Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov
om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. 

Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling§§ 15-2 og 15-3. 

Eventuelle krav må fremsettes skriftlig
Halden kommune, Postboks 150, 1765 HaldenOpprettet: 23.02.2018 08:46

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar