Tittel: Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Bergheim demenssenter
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring-av-planvedtak---Detaljregulering-for-Bergheim-demenssenter.aspx
Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Bergheim demenssenter

Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Bergheim demenssenter

Lisa Gustavsen Endret:20.09.2017 14:09

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 14.09.2017, sak PS 2017/84: «Detaljregulering for Bergheim demenssenter» nasjonal plan-ID: G-711

​Plandokumentene og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor. Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, Enhet for plan- og miljø, pb. 150, 1751 Halden, innen 3 uker.


Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling§§ 15-2 og 15-3.

Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

Bergheim. Varslingsbrev, 19.09.17.pdf

Bergheim. Saksfremstilling med vedtak.pdf

Bergheim. Plankart, datert 20.02.17 og sist revidert 11.08.17.pdf

Bergheim. Planbestemmelser, datert 21.03.17 og sist revidert 11.08.17.pdf

Bergheim. Planbeskrivelse, datert 20.02.17 og sist revidert 11.08.17.pdf

Opprettet: 20.09.2017 14:03
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Bergheim demenssenter