Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Saugbrugs vest

Lisa Gustavsen Endret:03.12.2019 11:23

​I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 14.11.2019: «Detaljregulering for Saugbrugs vest» (Nasjonal plan-ID: G-722).

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 godkjennes forslag til «Detaljregulering for Saugbrugs vest» (Nasjonal plan-ID G-722)

Vedtaket om egengodkjenning kan, i henhold til plan og bygningsloven §§ 12-12, 12-14 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap.VI, påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen. 

Eventuelle klager sendes 
Halden kommune, 
Enhet Plan og miljø, 
postboks 150, 
1751 Halden. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning, jfr. plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må fremmes for Halden kommune senest 3 år fra kunngjøringsdatoen.

Plandokumentene består av planbeskrivelse datert 29.05.2019 sist revidert 09.09.2019, bestemmelser datert 06.06.2019 sist revidert 09.09.2019, plankart datert 09.11.2018 sist revidert 09.09.2019, og illustrasjonsplan datert 06.06.2019.Opprettet: 03.12.2019 11:16

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar