Tittel: Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Tørka - Tistedal
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring-av-planvedtak---Detaljregulering-for-Tørka---Tistedal.aspx
Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Tørka - Tistedal

Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Tørka - Tistedal

Lisa Gustavsen Endret:12.12.2017 11:07

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 07.12.2017, sak PS 2017/124: «Detaljregulering for Tørka - Tistedal» nasjonal plan-ID: G-684

​Plandokumentene og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor. Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. 

Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, Enhet for plan- og miljø, pb. 150, 1751 Halden, innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling§§ 15-2 og 15-3.

Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.  

Saksfremlegg med vedtak, Tørka.pdf 

Plankart, datert 26.04.17 og sist revidert 01.11.17.pdf

Planbestemmelser, datert 26.04.17 og sist revidert 01.11.17.pdf

Planbeskrivelse, datert 26.04.17 og sist revidert 27.10.17.pdf

Notat Trafikkvurdering Aremarkveien, 05.10.17.pdf

Opprettet: 11.12.2017 14:11
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Tørka - Tistedal