Tittel: Kunngjøring av planvedtak - detaljregulering for Lille Edet
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring-av-planvedtak---detaljregulering-for-Lille-Edet.aspx
Kunngjøring av planvedtak - detaljregulering for Lille Edet

Kunngjøring av planvedtak - detaljregulering for Lille Edet

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:45
​I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 09.04.2015:
 
​«Detaljregulering for Lille Edet», nasjonal plan-ID:G-690.
Plandokumenter og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne
kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 15-2 og 15-3.

Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.
 
 
Opprettet: 30.04.2015 08:25
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring av planvedtak - detaljregulering for Lille Edet