Tittel: Kunngjøring av planvedtak - detaljregulering for Steigen hyttefelt
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring-av-planvedtak---detaljregulering-for-Steigen-hyttefelt.aspx
Kunngjøring av planvedtak - detaljregulering for Steigen hyttefelt

Kunngjøring av planvedtak - detaljregulering for Steigen hyttefelt

Lisa Gustavsen Endret:28.12.2015 14:46
I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 09.04.2015

​«Detaljregulering for Steigen hyttefelt», nasjonal plan-ID:G-667.

Plandokumenter og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne
kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 15-2 og 15-3.
Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.
 

Reguleringsbestemmelser rev.20.3.2015.pdfReguleringsbestemmelser rev.20.3.2015.pdf

Plankart rev.17.3.2015.pdfPlankart rev.17.3.2015.pdf

Planbeskrivelse rev.19.11.2010.pdfPlanbeskrivelse rev.19.11.2010.pdf

Arbeidsnotat - Ny behandling.pdfArbeidsnotat - Ny behandling.pdf

Opprettet: 30.04.2015 10:29
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring av planvedtak - detaljregulering for Steigen hyttefelt