Tittel: Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Sanderød båthavn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring-av-planvedtak--Detaljregulering-for-Sanderød-båthavn.aspx
Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Sanderød båthavn

Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Sanderød båthavn

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:46

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 07.11.2013:

«Detaljregulering for Sanderød båthavn» nasjonal plan-ID:G-665.

​Plandokumentene og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor.
 
• Plankart, datert 05.09.12 og sist revidert 27.05.13
• Bestemmelser, datert 31.08.12 og sist revidert 28.08.13
• Planbeskrivelse, datert 05.09.2012 og sist revidert 28.08 13
• Saksfremstilling
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne
kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 15-2 og 15-3.
Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.
 
Opprettet: 19.11.2013 10:48
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Sanderød båthavn