Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av planvedtak detaljregulering for Rishaughøgda

Karine Engebretsen Endret:26.06.2018 08:00

​I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 21.06.2018: «Detaljregulering for Rishaughøgda» nasjonal plan-ID:G-695.

​Samtidig er «Reguleringsplan for Hovsveien 15 mm.» vedtatt 18.06.2008 opphevet. Plandokumentene og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor. Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI.

Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling§§ 15-2 og 15-3.

Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

Saksframstilling K.styret 210618.pdf

Planbeskrivelse som vedtatt 210618.pdf

Bestemmelser som vedtatt 210618.pdf

Plankart som vedtatt 210618.pdf

ROS som vedtatt 210618.pdf

Opprettet: 26.06.2018 07:40

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar