Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av planvedtak

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:43
I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljreguleringer i møte 29.08.2013:
  • ​Sak PS 2013/101: «Detaljregulering for Studentboliger Remmen»,
    nasjonal plan-ID: G-679.
  • Sak PS 2013/102: «Detaljregulering for Holteødegården»,
    nasjonal plan-ID: G-673.
  • Sak PS 2013/103: «Detaljregulering for Os allé 4, 9, 11 og 13»,
    nasjonal plan-ID: G-675. 
Plandokumentene og saksframstilling med vedtak ligger vedlagt nedenfor.
Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune. 
 
Plandokumenter og saksframstilling:
Detaljregulering for Remmen.
 
Detaljregulering for Os allé 4, 9, 11 og 13.
Opprettet: 13.09.2013 08:33

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar