Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av planvedtak Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

Lisa Gustavsen Endret:17.02.2016 08:59

​I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 11.02.2016:

«Oppheving av del av detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter» nasjonal plan-ID:G-682.

Plandokumentene og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor. Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12
og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling§§ 15-2 og 15-3.
Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

icpdfBestemmmelser.pdf

icpdfPlankartet.pdf

icpdfSak PS 2016-13.pdf

Opprettet: 17.02.2016 08:48

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar