Tittel: Kunngjøring av planvedtak Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring-av-planvedtak-Båstadlund-arbeids--og-aktivitetssenter.aspx
Kunngjøring av planvedtak Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

Kunngjøring av planvedtak Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

Lisa Gustavsen Endret:17.02.2016 08:59

​I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 11.02.2016:

«Oppheving av del av detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter» nasjonal plan-ID:G-682.

Plandokumentene og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor. Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12
og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling§§ 15-2 og 15-3.
Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

icpdfBestemmmelser.pdf

icpdfPlankartet.pdf

icpdfSak PS 2016-13.pdf

Opprettet: 17.02.2016 08:48
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring av planvedtak Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter