Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av planvedtak Detaljregulering for Torpedalsveien 55

Lisa Gustavsen Endret:19.05.2020 11:47

​I medhold av § 12-2 i lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i Halden kommune, i møte 14.05.2020, godkjent følgende detaljregulering:

«Detaljregulering for Torpedalsveien 55» nasjonal plan-ID: G-724.

Plandokumentene og saksframstillingen finner du  nedenfor.  Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 15-2 og 15-3. 

Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune:
Halden kommune, 
Postboks 150
1751 Halden


Saksfemstilling med vedtak, Torpedalsveien 55.pdf

Orientering om klagerett.pdf

Plankart, datert 01.10.19 og sist revidert 30.04.20.pdf

Planbestemmelser, datert 01.10.19 og sist revidert 30.04.20.pdf

Planbeskrivelse, datert 01.10.19 og sist revidert 30.04.20.pdf

Vannbehandlingsanlegg og inntaks- og utslippsledning – områdestabilitetsvurdering, Cowi 21.04.20.pdf

Rapport Flomvurdering Asakbekken, Cowi 30.03.2020.pdf

Opprettet: 19.05.2020 11:40

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar