Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av planvedtak - detaljregulering for Veden

Karine Engebretsen Endret:19.12.2017 08:22

​I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i Halden kommune
godkjent følgende detaljregulering i møte 14.12.2017: «Detaljregulering for Veden» nasjonal plan-ID:G-616.

​Plandokumentene og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor. Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov
om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling§§ 15-2 og 15-3.
Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

Saksframstilling Veden - sluttbehandling.pdf

Bestemmelser som vedtatt 141217.pdf

KU som vedtatt 141217.pdf

Planbeskrivelse som vedtatt 141217.pdf

Plankart som vedtatt 141217.pdf

Opprettet: 19.12.2017 08:18

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar