Tittel: Kunngjøring av planvedtak
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring-av-planvedtak-sept-2014.aspx
Kunngjøring av planvedtak

Kunngjøring av planvedtak

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:48
​I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i
Halden kommune godkjent følgende reguleringsplaner i møte 11.09.2014:
​Sak PS 2014/76: Områderegulering for Ystehedeneset (nasjonal plan-ID:G-656)   
Sak PS 2014/77: Detaljregulering for Hovsveien 44/tidligere Bø planteskole (nasjonal plan-ID: G-683).
 
Plandokumentene og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor.
Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12
og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne
kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 15-2 og 15-3.
Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.
Opprettet: 19.09.2014 08:27
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring av planvedtak