Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av planvedtak, Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

Lisa Gustavsen Endret:28.12.2015 14:42
​​I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i
Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 17.10.2013:
«Detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter» nasjonal plan-ID:G-682.
Plandokumentene og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor.
 
 
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne
kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 15-2 og 15-3.
Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.
Opprettet: 25.10.2013 12:38

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar