Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring av vedtak - Planprogram for Oppvekstplan 2017-2019

Lisa Gustavsen Endret:10.11.2017 09:41

Oppvekstplanen tar for seg de ulike tjenestetilbudene kommunen er ansvarlig for med bakgrunn i barnekonvensjonen. Planen gjelder for aldersgruppa 0-23 år


Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.11.2017

Behandling:

Dagfinn Stærk (KrF) fremmet rådmannens innstilling.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Planprogram for Oppvekstplan 2017-2029, vedtas med foreslåtte endring i endelig planprogram. 

Planprogram for Oppvekstplan 2017-2029.pdf


Opprettet: 10.11.2017 09:30

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar