Tittel: Kunngjøring av vedtak etter lov om planlegging og byggesaksbehandling
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring-av-vedtak-etter-lov-om-planlegging-og-byggesaksbehandling.aspx
Kunngjøring av vedtak etter lov om planlegging og byggesaksbehandling

Kunngjøring av vedtak etter lov om planlegging og byggesaksbehandling

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:49
I medhold av § 12-12 i lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i møte 26.06.2014 godkjent følgende reguleringsplaner:
  • ​«Detaljregulering for Nexans II» (nasjonal plan-ID: G-671) – sak PS 2014/56.
  • «Detaljregulering for Fv 22/103 gang- sykkelveg fra Lensmann J. Knudsens veg – Øberg skole» (nasjonal plan-ID: G-664) – sak PS 2014/55.
Oppheving av reguleringsplan
I medhold av § 12-14 i lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i møte 26.06.2014, sak PS 2014/56 vedtatt å oppheve «Reguleringsplan for Nexans, Knivsø» vedtatt 19.10.2006 (plan-ID G-560).
 
Fastsetting av planprogram
I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 4-1 og 12-9, jfr. Forskrift om konsekvensutredning § 7, har kommunestyret i møte 26.06.2013, sak PS 2014/57 fastsatt «Planprogram for detaljregulering av Tyska» datert 14.03.2014, sist revidert 04.06.2014.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 15-2 og15-3, må fremmes for Halden kommune senest 3 år fra kunngjøringsdatoen. Vedtakene kan, i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap.VI, påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen.
 
Evt. klage på vedtakene sendes: Halden kommune, Enhet for plan, byggesak og geodata, Postboks 150, 1751 Halden.
 
 
Opprettet: 02.07.2014 09:02
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring av vedtak etter lov om planlegging og byggesaksbehandling