Tittel: Kunngjøring av vedtak - Mindre endringer i bestemmelser til kommuneplanens arealdel
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring-av-vedtak.aspx
Kunngjøring av vedtak - Mindre endringer i bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Kunngjøring av vedtak - Mindre endringer i bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Lisa Gustavsen Endret:09.03.2016 13:01

Det er gjort endringer i bestemmelser til kommuneplanens arealdel for Halden kommune, som følge av regelendring i plan- og bygningsloven pr 1. juli 2015

​Endringene er vedtatt i kommunestyret 25. juni 2015. De aktuelle endringene er definert som mindre vesentlige endringer.

Endrete kommuneplanbestemmelser kan sees her: http://www.halden.kommune.no/politikk/Kommuneplaner/arealdel/

Opprettet: 09.03.2016 12:30
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring av vedtak - Mindre endringer i bestemmelser til kommuneplanens arealdel