Tittel: Kunngjøring- familieleiligheter - løsningsforslag - Halden
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring-familieleiligheter-løsningsforslag-Halden.aspx
Kunngjøring- familieleiligheter - løsningsforslag - Halden

Kunngjøring- familieleiligheter - løsningsforslag - Halden

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:50
​Halden kommune har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Husbanken om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram.

logo_4cm​Avtalen varer formelt fram til 11.11.2014. Formålet med programmet er å sikre prosesser og tiltak i forhold til målgrupper som opplever boligsosiale utfordringer i Halden.

På denne bakgrunn er det ønske om å motta løsningsforslag for utleieboliger til store barnefamilier, primært minoritetsspråklige. 

Private utbyggere vil kunne få lån og tilskudd gjennom Husbanken. Selvbetalende via husleie. Kommunen har tildelingsrett og inngår langsiktig avtale – jf. kravene i Husbanken.
Kriterier som vil bli vektlagt ved valg av ønsket løsning, samt øvrige krav til utbyggeren fremgår av dokumentet, som blir tilsendt ved henvendelse til:
Halden kommune v. Arnstein Karlsen – E-post: arnstein.karlsen@halden.kommune.no
(ferie i perioden 08.07. til 05.08).I denne perioden kan henvendelsene skje til:
Britt Velund – E-post: britt.velund@nav.no eller Øystein Lie – E-post: oystein.lie@halden.kommune.no
 

Frist for innlevering av løsningsforslag 19. august 2013 kl 13:00.

Opprettet: 25.06.2013 14:55
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring- familieleiligheter - løsningsforslag - Halden