Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøring fra Miljødirektoratet

Henrik Meyer Endret:20.11.2020 09:11

​Revisjon av Norske Skog Saugbrugs AS tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Denne kunngjøringen er publisert på vegne av Miljødirektoratet: 

Miljødirektoratet skal revidere tillatelsen etter forurensningsloven til Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Nye krav i EUs industriutslippsdirektiv er implementert i forurensningsforskriften kapittel 36. Kravene medfører at Miljødirektoratet skal sørge for at Norske Skog Saugbrugs får utslippsgrenser på bakgrunn av hvilke nivåer som kan oppnås ved bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT). Det er utarbeidet bransjevise BAT-konklusjoner som beskriver hva som er BAT for de enkelte bransjene med tilhørende utslippsnivåer.

Norske Skog Saugbrugs produserer mekanisk fibermasse (TMP). Massen blandes med noe innkjøpt cellulose og spesialleire til produksjonen av superkalandrert magasinpapir (SC). Avløpsvannet fra produksjonen inneholder organisk materiale og næringssalter, målt som kjemisk oksygenforbrukene stoffer (KOF), fiber (suspendert stoff – SS), fosfor og nitrogen. Avløpsvannet renses i 4-trinns biologisk renseanlegg før det går til elva Tista. Tista renner ut i Iddefjorden.

Norske Skog Saugbrugs har redegjort for sin produksjon og sammenliknet den med BAT-konklusjonene for deres virksomhet. Ved revisjon av tillatelsen skal miljømyndighetene fastsette utslippsgrenser på bakgrunn av hvilke nivåer som kan oppnås ved bruk av BAT for bedriften.

Vi ber om eventuelle kommentarer til revideringen av tillatelsen innen 11. desember 2020.

Redegjørelsen og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på:


Høringskommentarene kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.


Opprettet: 19.11.2020 16:15

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar