Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunedelplan for klima og energi 2019 - 2030 – Høring og offentlig ettersyn

Lisa Gustavsen Endret:20.12.2019 08:07

​Forslag til ny kommunedelplan for klima og energi for Halden 2019-2030 er i formannskapets møte 18.12.2019 vedtatt lagt ut på høring i tråd med plan- og bygningsloven § 11-14. Denne planen skal hjelpe oss med å redusere klimagassutslippene i kommunen og få en raskere omlegging til fornybar energi. 

Har du innspill til hva som kan forbedres med planen? Vi inviterer nå innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlige organ til å komme med innspill. Det kan være kommentarer til selve innholdet i planen, slik som målsettinger og strategier, eller konkrete forslag til klima- og energitiltak.

Planforslaget er tilgjengelig i papirformat for de som trenger det på Servicesenteret (Halden rådhus, Storgata 8) og i resepsjonen i Storgata 7.

Frist for høringsinnspill er 1. mars 2020.

Innspillene merkes «Høring klimaplan sak 2018/3014», og sendes postmottak@halden.kommune.no, eller Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden.

Utkast til kommunedelplan for klima og energi (høringsversjon).pdf

Formannskapsmøte 18122019.pdf

Opprettet: 20.12.2019 07:54

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar