Tittel: Kunngjøring av planvedtak Oscar Torp Heimen
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kunngjøring_av_planvedtak.aspx
Kunngjøring av planvedtak Oscar Torp Heimen

Kunngjøring av planvedtak Oscar Torp Heimen

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:40
I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-12 har kommunestyret i
Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 08.05.2014:

​«Detaljregulering for Oscar Torp Heimen» nasjonal plan-ID:G-680.

Plandokumentene og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12
og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne
kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 15-2 og 15-3.
Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.
 
Opprettet: 16.05.2014 09:24
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kunngjøring av planvedtak Oscar Torp Heimen