Tittel: Lille Edet – mindre reguleringsendring (G661) – varsel om vedtak
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Lille-Edet-–-mindre-reguleringsendring-(G661)-–-varsel-om-vedtak.aspx
Lille Edet – mindre reguleringsendring (G661) – varsel om vedtak

Lille Edet – mindre reguleringsendring (G661) – varsel om vedtak

Lisa Gustavsen Endret:28.12.2015 14:56
​I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 har Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk i
møte 11.01.2012, sak 2012/7, vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Lille Edet (G-575).

Vedtaket lød:

”Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk vedtar iht. Kart%20Lille%20EdetPlan- og bygningslovens § 12-14 forslag til mindre endring (G-661) av reguleringsplan for Lille Edet (G-575). Endringsforslaget er markert med rødt og datert 29.12.11, i reguleringsbestemmelser for Lille Edet datert 28.08.02 og sist revidert 31.08.04, samt i plankart datert 21.06.2011.”

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens §1-9 og forvaltningslovens §28 påklages.
 
Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.
 
Det er viktig at saksnummeret som er 2010/5701 oppgis ved alle henvendelser.
 
Plandokumenter:
 
Opprettet: 23.01.2012 11:42
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Lille Edet – mindre reguleringsendring (G661) – varsel om vedtak