Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Lille Erte / Holvannet - varsel om vedtak egengodkjenning

  Endret:21.04.2016 15:39 Emneord (los) Bebyggelsesplan, Vannforsyning
lille%20erte
Varsel om egengodkjenning av reguleringsplan for "Lille Erte / Holvannet"
I medhold av § 12-12 i Plan og bygningsloven har kommunestyret i Halden i møte 10.11.2011, PS2011/95 egengodkjent ”Reguleringsplan for Lille Erte / Holvannet” med plan nummer G-643.
 
Vedtaket lød:
Kommunestyret egengodkjenner med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 forslag til
områderegulering for ”Lille Erte / Holvannet”. Plankart, reguleringsbestemmelser og
planbeskrivelse datert 20.04.2011, sist revidert 08.09.2011.”
 
Vedtak vil med det første bli kunngjort i Halden Arbeiderblad.
 
Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§12-12 og 1-9 jfr. forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker. For orientering om klagerett og fremgangsmåte ved klager se link nedenfor.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremmes inne 3 - tre - år fra den offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.
 
Den vedtatte planen er tilgjengelig i Fayegården, Svenskegata 6.
 
Det er viktig at saksnummer som er 2010/5189, oppgis ved alle henvendelser.
 
Dokumenter i saken:
Opprettet: 18.11.2011 07:52

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar