Tittel: Lille korset pukkverk - Reguleringsplan - Offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Lille-korset-pukkverk---Reguleringsplan---Offentlig-ettersyn.aspx
Lille korset pukkverk - Reguleringsplan - Offentlig ettersyn

Lille korset pukkverk - Reguleringsplan - Offentlig ettersyn

Tonje Bergstrøm Endret:28.12.2015 14:58

Reguleringsplan for lille Korset pukkverk ble den 18.01. 2011 av hovedutvalg for plan, bygg og teknisk drift, i sak PS 2011/6 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for pukkproduksjon med masseuttak i fast fjell på deler av eiendommen gnr. 107, bnr. 1. Masseuttaket omfatter et areal på 22,6 daa.

uttakspotensialet er beregnet til totalt 230 000m3, og beregnet driftsperiode er ca 35 år.

Merknader til planforslaget må sendes til Halden Kommune, enhet for plan, byggesak og geodata, postboks 150, 1751 Halden. Sakens dokumenter kan sees i Planavdelingen, Svenskegata 6, 1776 Halden, samt nedenfor.

 

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med:
Ragnhild Wendelbo
Arealplanlegger, Halden Kommune
Tlf 69 17 47 78
Opprettet: 28.01.2011 13:34
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Lille korset pukkverk - Reguleringsplan - Offentlig ettersyn