Tittel: Nærings- og sysselsettingsplan
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Nærings--og-sysselsettingsplan.aspx
Nærings- og sysselsettingsplan

Nærings- og sysselsettingsplan

Lisa Gustavsen Endret:19.12.2018 20:02

Nærings- og sysselsettingsplan for Halden skal vedtas som en kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven med tidsperspektiv 2019 – 2031.


Halden kommune erkjenner at en av de største og viktigste utfordringene vi har i tiden framover er å skape arbeidsplasser og høy sysselsetting til en stadig økende befolkning.


Planprogrammet skal legge rammene for hvilke temaer som skal belyses og drøftes i planprosessen. 


Kontakt:

Gina Finsrud
Tlf. 977 42 940

Jens-Petter Berget
Tlf. 402 21 454


Opprettet: 19.12.2018 19:59
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Nærings- og sysselsettingsplan