Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til detaljregulering for Nexans II - høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:58
​Forslag til detaljregulering for Nexans II, G-671 ble behandlet i Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk i møte 26.9.2012, sak PS 2012/115.
​Det ble fattet følgende vedtak:
Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til detaljregulering for Nexans II ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart datert 30.5.2011 – sist revidert 24.5.2012, bestemmelser datert 20.9.2011 – sist revidert 11.9.2012, planbeskrivelse datert 25.6.2012 – sist revidert 11.9.2012, ROS analyse datert 23.12.2011, samt Miljøkartlegging datert 12.3.2009. Gjeldende reguleringsplan for Nexans-Knivsø vedtatt 19.10.2006 forutsettes opphevet jfr. Plan- og bygningslovens § 12-14.
 
Hovedformålet med planforslaget er å legge til rette for utvidelse av fabrikkområdets kaikapasitet.
 
Evt. uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, Byggesak og Geodata, Postboks 150, 1751 HALDEN eller benytt elektronisk skjema.
 Frist for å komme med uttalelser er 3.12.2012.
 
 
Opprettet: 19.10.2012 12:13

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar